Järna Mejeri


Välkommen till Järna Mejeri

Mjölken kommer från kor som lever på kretsloppsgårdar, de får gårdens foder och mer utrymme än vanligt och de får ha hornen kvar. Vi tror helt enkelt att produktion som är i balans och skonsam mot både djur och natur ger bättre och godare mjölk!

I vårt nybyggda mejeri producerar vi för vårt närområde och tar emot mjölk från de biodynamiska kretsloppsgårdarna Ullberga, Nibble och Yttereneby. Målsättningen är att i framtiden samarbeta med fler närliggande gårdar. Vi vill inspirera till ett jordbruk som odlar och föder upp för högsta möjliga kvalitet och samtidigt bidrar till en positiv miljö och klimatpåverkan.


 

Kommentera