Järna Honung


Välkommen till Järna Honung är namnet på min (P-O Quist) hobby-biodling och produkterna från den.
Bisamhällena sköts efter ekologiska principer, dvs inga onaturliga ämnen eller gifter används i skötseln, vilket ger en naturlig och hälsosam produkt.
Honungen slungas, silas, och tappas vid låg temperatur vilket gör att alla naturligt förekommande enzymer och aromämnen följer med ner i burkarna.

Jag är medlem i SBR (Sveriges Biodlares Riksförbund) och följer naturligtvis SBR’s regler och rekommendationer om biodling och honungstillverkning, och därmed även de delar av svensk livsmedelslagstiftning som berör honung.
Adress: P-O Quist Gräshoppsstigen 9 153 36 Järna
Mejl: peo@jarnahonung.se
Hemsidan här! 

Kommentera