Näsets Udde (Glashyttan)


Välkommen till  Näsets Udde
Detta är en badplats i Södertälje.

Badet nås genom att följa skyltar mot Glashyttans världshus. Väl framme vid parkeringen har man badet på vänster sida och världshustet på höger sida. Badet har endast sandstrand och vatten, inga kiosker toaletter eller omklädningshytter. Vid badstranden blir det ganska snabbt djupt däremot.
Kan finna långgrunt ute på udden där man även kan hitta egna små gläntor i buskarna med skydd för vinden.